Säkerhetsbestämmelser för skjutbiograf

- Hantera alltid vapnet som om det vore laddat.
- Transportera vapnet till och från skjutplats med pipan pekandes mot taket.
- Vid skjutstation skall vapnet alltid riktas framåt mot filmduken.
- Provrikting får endast ske på skjutstationen, mot duken med oladdat vapen.
- Invänta klartecken från skjutledare innan skytte påbörjas.
- När du fyllt på ditt magasin så lägg vapnet på bordet framför dig oladdat med mekanismen öppen, i väntan på din nästa skjutomgång.
- Endast helmantlade kulor är tillåtna.
- Medtagen egenladdad ammunition inspekteras av skjutledaren.
- Se till att ammunitionen du använder är 100% kompatibel med ditt vapen.
- Inne i skjuthallen är hörselskydd obligatoriskt, vi rekomenderar även alla att använda skyddsglasögon.
- Alkohol och andra droger är strikt förbjudet i samband med skjutning.
- Skjutledaren kan när som helst under skjutningen avbryta denna om han anser att det finns risk för säkerheten.
- Skott avlossade i golv, vägg eller tak medför en extra avgift för skytten på 1000kr/skott.
- Mellan skjutningar är det förbjudet att hantera andra skyttars vapen utan deras tillåtelse.
- Vid behov av akut hjälp, ring larmnummer 112 och ange Norraby Gård Rottne som adress.

Väl mött, se till att ha roligt!